Armata română ceaușistă, rolul comandanților, conducătorilor armatei, în timpul Revoltei populare și perioada de tranziție la comunismul cu fața umană.

Așa cum spune domnul istoric și cercetător Marius Mioc, se caută fățiș să se scrie o nouă pagină de istorie română în perioada anilor 1989-2011.
Din acest motiv este necesar ca toți cei care au trăit pe viu evenimentele sîngeroase, criminale și cunosc faptele reale petrecute să nu permită celor interesați și vinovați de crime să ne dicteze istoria lor și pentru ca aceștia, în acest mod, să nu se poată sustrage de la pedeapsa pe care o merită, chiar dacă aceasta va fi numai una formală, pe hîrtie.
Este cunoscut că instituția armatei într-un stat joacă rolul fundamental, primordial. Banal spus, armata te ridică și tot ea te doboră.
Filozoful, demagogul militar Chelaru Mircea, actualmente general de armată în rezervă, s-ar fi exprimat, în termeni comuniști, astfel: armata este brațul înarmat al poporului. Așa ar fi trebuit să fie.
Se pune atunci întrebarea de ce el, mafia sa militară au admis, condus, contrapus armata poporului român, nu numai în timpul Revoltei din Decembrie 1989 și mai ales după?
Dacă ar trebui să scriu despre cîte cunosc și toate măgăriile, despre toți golanii din armată, nu mi-ar fi suficient o triologie în genul lui Marin Preda.
Cîte ceva despre mafia militară criminală a domnului general în rezervă Chelaru Mircea și a altor generali, ca de exemplu generalul Nicolae Spiroiu, o să vă scriu ; pentru că aceste cadre fripturiste, se fac direct răspunzătoare pentru starea necorespunzătoare a armatei și în general a socetății românești, post Decembrie 1989.
Așa după cum generalii ceaușiști au fost vinovați pentru dictatura lui Ceaușescu, așa se fac răspunzători și clica de generali ciolănari avansați de Militaru, Stănculescu, chiar de către Ion Iliescu, pentru noile dictaturi a unor noi Președinți ai României, mai incapabili decît Ceaușescu, unii criminali.
Despre starea extrem de precară a armatei ceaușiste, desculțe, flămînde, cu tehnica de luptă pe butuci, fără combustibilul și piesele de schimb necesare, îndobitocirea, îndoctrinarea ei ceaușiste nu am să vă relatez în acest material nimic.
Prin măsurile luate de Ceaușescu de a reduce și așa micul buget al armatei, idiotul a paralizat procesul de instrucție al cadrelor și cel al militarilor în termen. Rezultatul aceste măsuri s-a văzut în Revolta din Decembrie 1989 și i-a semnat sentința. Armata, trupele, corpul de cadre tinere erau complet, neinstruite.
Inoperativitatea unităților militare, i-a fost fatală, trupele mecanizate, blindatele nu au sosit la timp în ajutorul său, spre bucuria noastră și norocul demonstranților.
Se disting după părerea mea trei etape ale aportului armatei la evenimentele petrecute între anii 1989 și 2011.
1. Acțiunile armatei venită în sprijinul dictatorului Dec. 1989, pînă la fuga acestuia din clădire CC.
2. Acțiunile armatei după fuga dictatorului
3. Acțiunile armatei, conducerii acesteia în perioada de tranzit, pînă în zilele noastre

1. În lumina adevărului și a faptelor și armata a contribuit alături și în colaborare cu trupele M.I. și forțele speciale ale securității statului la crimele produse, în perioada de sprijin a dictaturii ceaușiste.
Fuga precipitată a dictatorului din clădirea CC. I-a fost fatală, fără un ministru al Apărării, pe care Ceaușescu l-a executat și fără comandantul Suprem, armata va capitula și se va retrage în cazărmi.
Fraternizarea generală cu demonstranții se va realiza practic numai după fuga dictatorului.
Rolul pozitiv al majorității comandanțiilor de unități și al armatei în general, nu poate însă absolvi cadrele militare de colaborare la crime, care din excese de zel, lașitate și dorințe de afirmare au executat ordinele de deschidere a focului împotriva demonstranților și au trecut cu tancurile peste oameni, provocînd moarte și rănire gravă a multora dintre demonstranții anticeaușiști.
Ignorarea, în lumina dreptății și a adevărului, a procesului de aflare a persoanelor, cadrelor militare, vinovate de aceste crime, a facilitat promovarea unor criminali ai poporului, proveniți din armată pe culmile cele mai inalte ale ierarhiei militare.
Toate acestea au contribuit alături de soldatul Stănculescu la ascunderea adevărului, despre contribuția reală a unor unități militare și comandanți, în această primă etapă de sprijinire a dictatorului.
Nepedepsira vinovaților a avut drept consecință, imediată și regretabilă, promovarea la excepțional a criminalilor și reeditarea crimelor din Dec. 1989, în perioada de tranzit, a mineriadelor ; crime produse de aceeași comandanți avansați la excepțional !!!???.
2. După fuga lui Ceaușescu din clădirea CC. Așa cum am arătat armata, o parte a acesteia se va retrage în cazărmi și restul acesteia va asigura paza și apărarea unor obiective de importanță vitală pentru țară, națiune.
Așa cum cineva insinua Ion Iliescu proaspătul disident al familiei Ceaușescu !!!???, împreună cu cu prietenul său, la cataramă , amantul lui Zoe Ceaușescu, făt frumosul Petre Roman, aceștia se vor ocupa pentru nimiciraea rezistențelor imaginare ale lui Ceaușescu și extratereștri teroriști, sau preteni ai domnului Ion Iliescu de dincolo de Prut.
În felul acesta disidentul Ion Iliescu, care nu a primit încă premiul Nobel, pentru crimele sale și tratatele de comunism cu fața umană(a se citi spre spre răsărit), își va justifica uciderea rapidă a părinților adoptivi, ocazie cu care preia locul la domnie.
Și aici, în cea de a doua etapă, intervine ceea ce subliniam încă de la început, starea complet necorespunzătoare a instrucției armatei.
Rezultatul, incidente și crime de proporții ca în cazul omorîrii studenților Academiei Militare, a colonelului Trosca și cadrelor sale, a militarilor de la școala de securitate din Cîmpina și multe alte asemene fapte.
Pregătirea execrabilă a militarilor în termen, a cadrelor tinere militare, colaborată cu dezinteresul, comoditatea, stressul unor comandanți, care în loc să conducă, să verifice să fie prezenți alăruri de militarii lor, aflați în sitațiii reale de pericol, dispuși în condiții de iarnă în tranșee, înfrigurați și înfricoșați, în nopți de iarnă extrem de întunecoase, fără vizibilitate, acești comandanți stăteau la gura sobii, serveau cafele și băuturi alcoolice ca să se încălzească și să-și întărească moralul ; depănîndu-și amintiri din copilărie. În timp ce cadrele din statul major serveau aceste licori, militarilor care îi păzeau li se furniza, din ani în paști, un ceai neîndulcit.
Este de ajuns să aflați ce unități și deci ce comandanți de unități, mari unități au primit misiunea să asigure apărarea aerodromurilor Otopeni, Băneasa, pentru a vă edifica asupra evoluției, pe scară ierarhică, a acestor persoane, cadre militare care sunt vinovate, răspunzătoare pentru aceste incidente soldate cu mulți morți și răniți.
3. Promovarea pe bază de șantaj politic a Ex-Ministrului Apărării, Ex-Generalului V.A. Stănculescu, de către anumiți comandanți, ofițeri de stat major, din București, adusă la perfecțiune de patru membrii a mafiei militare, de sub conducerea, generalului patru stele Mircea Chelaru( componenții de bază a acestei mafii: generalii patru stele Mureșan Mircea, Tiberiu Costache, Carp Gheorghe) a permis continuarea folosiri armatei împotriva populației răsculate a Bucureștiului, populație revoltată împotriva hoțiilor Revoltei populare din Dec. 1989, Ion Iliescu și Petre Roman.
Aceste cadre se fac vinovate pentru suținerea în continare a comunistului zlătar, criminal, devenit prin fraude Președintele României, timp de mai bine de 10 ani de zile. Putem concluziona că nu este nici-o deosebire între acțiunile lui Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu, a conducerii armatei anti-postdecembriste 1989, cu deosebire că primul Nicolae Ceaușescu a plătit cu viața iar cel de al doilea, Ion Iliescu, ne rîde în față, în continuare.
Nu este nici-o mirare, mafioții civili și-au dat mîna cu cei militari organizînd un nou cartel.
După ce cei patru și în special Chelaru Mircea l-au operat pe generalul Militaru și generalii săi aduși din rezervă, pentru a le lua locul, în genul protectorului lor Ion Iliescu, canaliile militare bucureștene profitînd de prostia, îngînfarea(prostul nu-i destul dacă nu este și fudul) liderilor sindicatului militar timișorean(Lt.col de aviație Șurcu Cornel, Lt.col. de aviație Lițiu Petre, Maiorul de grăniceri Chiriac Octavian) i-au manevrat pe aceștia și l-au uns pe călăul de la Timișoara și București, pe generalul Stănculescu, Ministrul Apărării.
În perioada postdecembristă, cu experiența criminală dobîndită și acumulată de către cei patru mafioți militari bucureșteni amintiți (ai divizilor 57 Tancuri și 1 Mecanizate), cei patru au continuat sub conducerea Ex-generalului Stănculescu, să omoare în continuare, cu trupele lor, populația Bucureștiului. Scopul asigurarea tronului tovarășului Bulibașa, Ion Iliescu. În acest fel și-au asigurat pe mai departe zborul spre culmile carierei militare.
Toți aceștia au acționat în spiritul și maniera unor alpiniști, care legați de coardă, escaladau un masiv muntos dornici să cucerească vîrful masivului. Adică aceștia se trăgeau în sus unii pe alții.
Astfel acești mafioți, „alpiniștii” militari, flămînzi de grade și funcții, în genul cîinilor ce aleargă după ciolanul pe care stăpînul îl agită, sau în genul cîiinilor pregătiți și antrenași pentru curse de pariuri în Anglia, au reușit peformanța de a cuceri piscul Ministerul Apărării.

În concluzie, aveți neapărt nevoie de un PREȘEDINTE de țară curajos, conștient de actul de dreptate care trebuie să vi se facă vouă și eroilor uciși mișelește în Revolta din Dec.1989 și la Mineriade.
Eu mi-am făcut datoria de patriot să vă previn.
Țin cu această ocazie să felicit toate cadrele militare cinstite și militarii, care în Dec. 1989 și după această dată, nu s-au lăsat angrenate și nu au executat ordinele criminale ale șefilor, șefi care la o adică s-au dat la o parte și au dat vina numai pe subordonați, sustrăgîndu-se responsabilității faptelor și ordinelor lor(Exemplul generalului Carp Gheorghe D.1 Mc.).
Urmează, zilele viitoare, să continuu abordarea subiectelor promise.
Cu dragoste Lt.Col. D.I. Popescu Silviu Octavian- CADA.
P.S. Toți cei patru generali amintiți se fac vinovați de trădarea mișcării de reformare a armatei și de luptă cinstită pentru o democrație reală(GIDA-CADA) în țară, fără comuniștii și securiștii de vază.
Anexez fotografile numai a doi membrii componenți ai mafiei militare a domnului general patru stele mari Chelaru Mircea. Pozele celorlalte persoane componente ale acestei mafii nu le am acum dar le voi procura și difuza.
Prima poză îl reprezintă pe generalul Chelaru Mircea, iar cea de a doua pe generalul Mirce Mureșan, poreclit bețivul.
Nu trebuie să-i mai căutați pe lista generalilor, căci cît de curînd se va sesiza Parlamentul României care va trebuie să analizeze activitățiile și faptele acestor cadre militare în etapele amintite și modul cum au fost avansați, pe nedrept la gradul de generali de Ion Iliescu și fostul General Stănculescu.
Aici nu se analizează competența militară, care corespunde, ci faptele reprobabile, deosebit de grave a acestor persoane.
Pentru a fi general al armatei române trebuie să ai vesta imaculată, albă.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: